top of page

מתנה - סדרה לחקירת היחסים שלך עם כסף

תרשו לי להתחיל מהסוף.

כסף מפחיד.

היחסים שלנו עם כסף קשורים הרבה פעמים בפחד.

כדי לזרוע זרעים של אומץ, כתבתי סדרת מסרים במייל,

לעבודה על היחסים עם כסף.אתמול דיברתי עם רואה חשבון שמבקש לדייק את השירות שלו.

בפתיחת השיחה שאל אם כסף מפחיד אותי.

כסף מפחיד אותי? לא. בוא אני אגיד לך משהו,

אמנם אני מטפלת, מקצוע רך, אשה… כל הסטראוטיפים

אבל אני לא מפחדת ממספרים. וכסף בעיני זה מספרים.

הוא היה בשוק והמשיך לחקור, מנסה למצוא את הפער.


זה מעניין, חשבתי.

מעניין שהוא מגיע אלי עכשיו.

איכשהו בקליניקה הנושא של הכסף עולה לאחרונה הרבה.

יש מי שרוצה ״לעשות כסף״, להרויח יותר

יש את אלו שיודעים להגדיל הכנסות

אבל לא יודעים לנהל את מה שיש

ויש את מי שיש לו כסף, יודע לנהל אותו, אבל לא נהנה ממנו!


מתברר שהאנשים הכי מצליחים הם אלה שעבדו על היחסים שלהם עם כסף.


רואה החשבון הזה צודק?

כסף מפחיד?


כדי לזרוע זרעים של אומץ,

כתבתי סדרת מסרים במייל,

לעבודה על היחסים עם כסף.

ושמה כאן, כמתנה ממני.

Comentarios


bottom of page