top of page

7 סודות של האישה החכמה

7 הסודות של האישה החכמה הם סודות שאני משתדלת לאמץ לחיי, לאט ובביסים קטנים.

זאת רשימה חלקית של סודות שליקטתי לאורך חיי, ותמיד טוב להזכר בהם:


#1 : סוד הקבלה העצמית


האישה החכמה שלמה עם חוסר המושלמות של עצמה. היא מודעת לעצמה, על החוזקות והחולשות שלה, ומקבלת אותן באהבה. היא מתייחסת לעצמה באותה נדיבות והבנה שבה היתה מתייחסת לחברה טובה. היא מדברת אל עצמה בחמימות, הבנה ועידוד, במיוחד ברגעים של קושי או כשלון.


#2 סוד האינטימיות


האישה החכמה יודעת ליצור קשר אינטימי משמעותי. היא לא מתביישת או חוששת לחשוף את האני האמיתי שלה, וגם יודעת לשמור על העצמאות שלה בתוך קשר ועל גבולות בריאים.

היא יודעת שאף אחד לא אחראי על האושר שלה, מלבד היא עצמה.


#3 סוד החיוך האמיתי


האישה החכמה מכירה בהשפעה של החיוך שלה, על הסובבים שלה ועליה עצמה.

חיוך אמיתי מפרידי אוקסיטוצינים ומשפר מיידית את ההרגשה ואת מצב התודעה, גם כשעצוב וקשה.

האישה החכמה נדיבה בחיוכים.


#4. סוד הפרגון האנושי והנשי.


האישה החכמה מכירה באנושיות ובחוסר השלמות שלה ושל אחרים.

מותר להשתנות ליידה, מותר להתחרט, מותר לטעות ליידה, איתה מותר לא לדעת. מותר לשנות מקצבים.

האישה החכמה מפרגנת לחברות ולנשים אחרות.


#5 סוד הנצחונות הקטנים


האישה החכמה נהנית מהדרך ויודעת לחגוג ניצחונות קטנים כגדולים. היא חייה את חייה מתוך תחושת הודיה וראיית הטוב, מתמקדת ושמחה במה שיש, גם בזמנים קשים.


#6 סוד הנוכחות


האישה החכמה נוכחת ברגע. היא מכירה במחשבות וברגשות שלה בלי לשפוט אותם, מתבוננת במחשבותיה וברגשותיה בפתיחות ובסקרנות.

היא גם מרשה לעצמה הפסקות נוכחות ומודעות, ואז מחזירה את עצמה לנוכחות ברגע הזה.

כשהיא נוכחת בחברת אנשים, היא מזיזה את הטלפון הצידה ומתפנה להקשיב.


#7 סוד ההתפתחות האישית


האישה החכמה חוקרת, לומדת ומתפתחת כל הזמן. היא דואגת לתעדף את רווחת הגוף, הנפש והרוח שלה, היא נותנת מקום למנוחה, רפוי ושיקום. היא מקצה להתפתחות אישית משאבים של זמן וכסף.

היא מרשה לעצמה לזרוח!

הרשי לעצמך גם.

  • התמונה - אמנות רחוב בלונדון.Comments


bottom of page